,

Turnier da fierer rudialas

Igl ei vegniu studegiau, analisau, giugau e filosofau a caschun da nies turnier da fierer rudialas. Merci a tuttas participontas e participonts.

Igl ei vegniu studegiau, analisau, giugau e filosofau a caschun da nies turnier da fierer rudialas. Merci a tuttas participontas e participonts e tochen gl'onn proxim.